In nachten dat ik naost joe lig

Home » Boeken » In nachten dat ik naost joe lig

In nachten dat ik naost joe lig

Gedichtenbundel

Schriever Anne Doornbos (Erica, 1948) beschref in In nachten dat ik naost joe lig, wat hum bezigholdt.
In het mooie Drèents van Erica en in een stijl die getuugt van een groot taolgevuul. Veul gedichten bent schreven in een vaste vorm, zoas sonnetten.
Hij schref met veul warmte en begrip over zien dierbaren; hij beschref met vakmanschap het Drèentse landschap en speult met taol in de stijl van aandere schrievers.
In dizze bundel lat Anne Doornbos humzölf zien. Intiem, en tegeliekertied observerend, beschref hij in een cyclus van vief gedichten zien ervarings met kanker.
En daornaost gef hij bliek van een humorvolle kaante in Mooi gien lichte verzen, die ondertussen wel degelijk lichte verzen bent.
Wel zul der op kommen een gedicht te schrieven over een natuurbegraafplaots over viefduzend jaor?
Of over een verkoopster in een potten-en pannenwinkel? Het is dudelijk: In nachten dat ik naost joe lig, is een hiel gevarieerde bundel.